en

Źródła i ich transkrypcje

Poznaj wszystkie tajniki autentycznego zapisu muzyki Chopina. Zobacz autograf lub pierwsze wydanie, a nawet uwagi, które Chopin wpisywał uczniom na lekcjach. Możesz obejrzeć fotokopię każdego z tych źródeł, a także jego transkrypcję – odczytanie dosłowne – lub redakcję – tekst oczyszczony z błędów. Jest wreszcie tekst zredagowany utworu, sporządzony na podstawie analizy informacji z wszystkich źródeł.