en

Źródła i ich transkrypcje

Poznaj wszystkie tajniki autentycznego zapisu muzyki Chopina. Zobacz autograf lub pierwsze wydanie, a nawet uwagi, które Chopin wpisywał uczniom na lekcjach. Możesz obejrzeć fotokopię każdego z tych źródeł, a także jego transkrypcję – odczytanie dosłowne – lub redakcję – tekst oczyszczony z błędów. Jest wreszcie tekst zredagowany utworu, sporządzony na podstawie analizy informacji z wszystkich źródeł.

Porównaj źródła

Jak dostrzec różnice pomiędzy źródłami? Porównać je! Zobacz dowolną parę źródeł wyświetlonych koło siebie, porównaj detale notacji z bliska! Możesz też porównać ze sobą miejsca analogiczne, np. ekspozycję z repryzą.

Analizuj problem

Zbadaj dowolny fragment utworu, np. różne wersje jakiegoś miejsca albo przekrojowe zagadnienie dotyczące np. pisowni ozdobników lub charakterystycznego postępu harmonicznego. Znajdziesz tu uwagi komentujące każdy aspekt notacji dzieł Chopina, wraz z aparatem do ich klasyfikowania i wyszukiwania. A może w ogóle nie wiesz, gdzie i czego szukać? Specjalne znaczniki wskażą Ci w nutach, gdzie może być coś ciekawego.

Zredaguj sam

Wybierz te wersje, które uważasz za najpewniejsze lub te, które najbardziej Ci się podobają. Zaufaj redaktorom albo zweryfikuj ich ustalenia. Możesz zapisać i wydrukować dowolną kombinację źródłowych wersji poszczególnych miejsc. Jedno kliknięcie i wersja wariantowa znajduje się w głównym tekście!